• Κατηγορία: Αισθητική-Κοσμητολογία

  • Η αισθητικός και το δέρμα

    on

    Η αισθητικός επεμβαίνει στο δέρμα με πρακτικές μη επεμβατικές και μη χειρουργικές. Οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι επιστημονικά αποδεδειγμένα αποτελεσματικές και ασφαλείς.Πραγματοποιούνται με τη χρήση σύγχρονων μηχανημάτων και τη χρήση επαγγελματικών σκευασμάτων.Οι θεραπείες ολοκληρώνονται σε …

    Αισθητική-Κοσμητολογία